به سایت ایران سوله خوش آمدید

انواع سوله

سوله دارای انواع گوناگون می باشد: سوله تک دهانه به صورت ۸ سوله دو یا چند دهنه با ستون مشترک به صورت ۸۸ یا ۸۸۸ یا ۸۸۸۸ سوله دو دهانه به صورت ۸سوله مدورسوله چند ضلعی

انواع سوله
سوله استاندارد دو یا چند دهانه
بچه سوله یا لنتو
سوله استاندارد تک دهانه
یا ubmسوله قوسی یا هلالی

سوله استاندارد تک دهانه

سوله های استاندارد تک دهانه معمولا برای سوله های تا دهنه 20 استفاده میشود ودر داخل آن از هیچگونه ستونی استفاده نشده است. وبیشتر برای کاربردهای انبار یا دامداری یا تالار های پذیریی و ... مورد استفاده قرار میگیرد.

سوله استاندارد دو یا چند دهانه

سوله های استاندارد دو یا چند دهانه معمولا برای سوله های دهانه 20 به بالا استفاده میشود (نه الزاما) . و در داخل و درست در وسط آن از ستون وسط استفاده میشود. و معمولا برای کاربردهای سوله های تولیدی و ... مورد استفاده قرار میگیرد. برخی از صنایع تولیدی که دارای دستگاههای عظیم و غولپیکر هستند از سوله دو یا چند دهانه استفاده میکنند.

تصاویری از انواع سوله

 

سوله هلالی یا ubm

سوله دو دهانه

سوله تک دهانه