به سایت ایران سوله خوش آمدید

سوله دست دوم چیست ؟

سوله دست دوم چیست و چرا بسیاری از کاربران راغب هستند تا از این سازه استفاده کنند ؟

در اینجا به برخی از مزایای سوله دست دوم میپردازیم

سوله نو با توجه به هزینه بالای آهن نو و همچنین اجرت بالا جهت ساخت سوله ، برای بساری از مشاغل با صرفه و اقتصادی نمیباشد. سوله دست دوم به دلیل نداشتن اجرت ساخت مناسبتر از سوله نو برای کاربر تمام میشود. همچنین سوله دست دوم در 90 درصد موارد از نظر مقاومت و ایستایی و همچنین از نظر طول عمر با سوله نو برابری میکند.

مزیت بعدی سوله دست دوم نسبت به سوله نو آماده بودن آن است. برای مثال اگر قرار باشد سوله نو به دهانه 20 و طول 50 و ارتفاع 6 متر ظرف مدت 30 روز آماده شود، سوله دست دوم نصف آن یعنی 15 روزه آماده میشود. که این خود مزیتی قابل توجه میباشد.

البته باید در نظر داشت که بسایری از شرکتهای متفرقه و با اختلاف قیمت بسیار بالا اقدام به فروش سوله فرسوده و ضایعاتی میکنند و کاربر سوله دست دوم را به درسرهایی می اندازند برای مثال سوله هنگام نصب شاغول نمیشود ویا توسط مهندس ناظر تایید نمیشود.

ما در مجموعه ایران سوله این اطمینان را به مشتری میدهیم که سوله های فروشی موجود در ایران سوله زیر نظر مهندسین با تجربه تهیه میشوند و همه دارای دفترچه محاسبات معتبر و قابل استناد میباشند.

سوله دست دوم چیست ؟

سوله دست دوم سازه است که از جایی باز شود و در مجموغه ای توسط تیم کارشناس رنگ یا اصلاح شود و در جایی دیگر نصب شود. سوله دست دوم میتواند همانند سوله نو برای تمام نقاط کشور و برای تمام شرایط آب و هوایی مناسب سازی شود.

مقایسه سوله دست دوم با سوله نو

1- قابلیت مناسب سازی برای هر شرایط آب و هوایی

2- امکان گرفتن تاییده نظام مهندسی

3- هردو باید از شرکت معتبر تهیه گردند