محاسبه سقف ران

محاسبه سقف ران

mqq6tn3m2J3++f798LAICFgvOWAACZ0TkAgMx+B02WG4uvbj02AAAAAElFTkSuQmCC - محاسبه سقف ران
پوشش چوبی سقف

 

ARygSx8Ty6lsAAAAAElFTkSuQmCC - محاسبه سقف ران
مشاهده صفحه

 

Azd9PvRabYmyAAAAAElFTkSuQmCC - محاسبه سقف ران
نگاه در سمت X
wGORyUmAHFuyAAAAABJRU5ErkJggg== - محاسبه سقف ران
نگاه در سمت Z

 

9vgDgf42tLgBxCB8Acf4A2l5nAWbbIQwAAAAASUVORK5CYII= - محاسبه سقف ران
تیر در سمت X
x9m3QWV3yHT6AAAAABJRU5ErkJggg== - محاسبه سقف ران
تیر در سمت Z

 

wCeqmaczIPT5gAAAABJRU5ErkJggg== - محاسبه سقف ران
تیر عرضی طاق در دنده


سقف مربع 59.93 متر2
طول پیش امدگی لبه بام 25667 mm (25.67 متر) (7333+5500+7333+5500)
طول اسکیت 23367 mm (23.37 متر) (5842*4)

ابعاد تیر عرضی طاق

جزئیات 15842 mm – 1 رایانه های شخصی.
جزئیات 25842 mm – 1 رایانه های شخصی.
جزئیات 35842 mm – 1 رایانه های شخصی.
جزئیات 45842 mm – 1 رایانه های شخصی.
جزئیات 54220 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 114220 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 63500 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 123500 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 72780 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 132780 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 82059 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 142059 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 91339 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 151339 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 10619 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 16619 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 174612 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 214612 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 183515 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 223515 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 192419 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 232419 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 201322 mm – 2 رایانه های شخصی.
جزئیات 241322 mm – 2 رایانه های شخصی.
طول کل تیر عرضی طاق 128907 mm (128.91 متر)
مقدار چوب برای تیر عرضی طاق 0.97 متر3

 

جعبه اندازه تخته
(ضلع X)

تعدادی از 1 7333 mm
تعدادی از 2 6834 mm
تعدادی از 3 6334 mm
تعدادی از 4 5834 mm
تعدادی از 5 5334 mm
تعدادی از 6 4835 mm
تعدادی از 7 4335 mm
تعدادی از 8 3835 mm
تعدادی از 9 3335 mm
تعدادی از 10 2836 mm
تعدادی از 11 2336 mm
تعدادی از 12 1836 mm
تعدادی از 13 1336 mm
تعدادی از 14 837 mm
تعدادی از 15 337 mm
جعبه اندازه تخته
(ضلع Z)

تعدادی از 1 5500 mm
تعدادی از 2 5172 mm
تعدادی از 3 4843 mm
تعدادی از 4 4515 mm
تعدادی از 5 4187 mm
تعدادی از 6 3859 mm
تعدادی از 7 3530 mm
تعدادی از 8 3202 mm
تعدادی از 9 2874 mm
تعدادی از 10 2545 mm
تعدادی از 11 2217 mm
تعدادی از 12 1889 mm
تعدادی از 13 1561 mm
تعدادی از 14 1232 mm
تعدادی از 15 904 mm
تعدادی از 16 576 mm
تعدادی از 17 247 mm


طول کل تخته 212757 mm (212.76 متر)
مقدار چوب کارتن 0.53 متر3


منبع :
© www.zhitov.ru

سوله دست دوم برای ساخت سوله نو و فروش سوله دست دوم ،برای ساخت سوله ، سوله و سوله نو ، سوله دست دوم از نظر ساخت ،سوله نو از نظر ساخت سوله های با کیفیت سوله دست دوم اصفهان سوله دست دوم سرپل ذهاب سوله دست دوم شیراز سوله دست دوم اراک سوله دست دوم قابل حمل تبریز سوله دست دوم منظریه سوله دست دوم اهر سوله دست دوم بندر عباس سوله دست دوم فروشی طبس سوله فولاد مبارکه سوله جرثقیل سازی سوله ایران سوله سوله رباط کریم سوله فروشی ماهان سوله دست دوم ترکمن چای سوله دست دوم ضد زلزله سوله مرند خرید سوله دست دوم عراق خرید سوله دست دوم شیراز خرید سوله دست دوم قابل حمل فروش سوله دست دوم اصفهان فروش سوله دست دوم سرپل ذهاب فروش سوله دست دوم شیراز فروش سوله دست دوم اراک فروش سوله دست دوم قابل حمل تبریز فروش سوله دست دوم منظریه فروش سوله دست دوم اهر فروش سوله دست دوم بندر عباس فروش سوله دست دوم فروشی طبس فروش سوله فولاد مبارکه فروش سوله جرثقیل سازی فروش سوله ایران سوله فروش سوله رباط کریم سوله فروشی ماهان خرید سوله دست دوم اصفهان خرید سوله دست دوم سرپل ذهاب خرید سوله دست دوم شیراز خرید سوله دست دوم اراک خرید سوله دست دوم قابل حمل تبریز خرید سوله دست دوم منظریه خرید سوله دست دوم اهر خرید سوله دست دوم بندر عباس خرید سوله دست دوم فروشی طبس خرید سوله فولاد مبارکه خرید سوله جرثقیل سازی خرید سوله ایران سوله خرید سوله رباط کریم خرید سوله فروشی ماهان سوله از نوع سوله دست دوم اصفهان ساخت سوله دست دوم سرپل ذهاب ساخت سوله دست دوم شیراز ساخت سوله دست دوم اراک ساخت سوله دست دوم قابل حمل تبریز ساخت سوله دست دوم منظریه ساخت سوله دست دوم اهر ساخت سوله دست دوم بندر عباس ساخت سوله دست دوم فروشی طبس Steel structure steel construction ساخت سوله فولاد مبارکه ساخت سوله جرثقیل سازی ساخت سوله ایران سوله ساخت سوله رباط کریم ساخت سوله فروشی ماهان