admin

می 30, 2017
IMG 3925 960x750 - مقاومت سوله دست دوم

مقاومت سوله دست دوم

تحقیقات انجام شده روي اثر زلزله بر سولهها بسیار اندك هستند. به علت سبک بودن این نوع سازه ها معمولا بار جانبی ناشی از زلزله در […]
می 30, 2017
IMG 3921 960x750 - سوله دست دوم

سوله دست دوم

سوله دست دوم ایران سوله مجری کلیه خدمات سوله دست دوم با دهانه های مختلف از سراسرکشور و نیز سالن های صنعتی واستاندارد در سراسر ایران […]