مهم ترین اصول ساخت سوله

اجزای تشکیل دهنده سوله

باید اجزای تشکیل دهنده سوله را بشناسید. یکی از نکات مهم در استفاده از سوله های دست دوم شناخت اجزای تشکیل دهنده آن ها است. در این مقاله آن ها را از نظر سازه ای و معماری بررسی می کنیم.

اجزای سازه‌ای سوله

قاب های اصلی سوله ها از تعداد زیادی قاب های شیب دار که بهم متصل هستند تشکیل می شوند. این قاب‌ها، توسط اجزای مختلفی به یکدیگر متصل می‌شوند تا بتوانند نیروهای ثقلی و جانبی (باد و زلزله) وارد بر سوله را تحمل کنند.

قاب‌ های اصلی:

قاب‌ های اصلی شمال سوتن و تیر ها نیز می باشند. تیر شیب‌ دار و ستون‌ های سوله، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اجزای تشکیل‌ دهنده سوله‌ها هستند.نام دیگر ستون های شیب دار رفتر نیز است. ستون ها و رفتر ها در کشور ها منشوری نیستند. برای اینکه اجرای سوله از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد، لنگر را در ستون ها و رفتر ها به صورت متغیر ایجاد می کنند. استفاده از سوله دست دوم نیز تاثیر زیادی در اقتصادی بودن آن دارد.

یکی از دلایلی که باعث می شود تا ابعاد تیر ها و ستون ها بزرگت تر از پروفیل های موجود در بازار باشند بزرگ بودن دهانه سوله ها می باشد. با توجه به این موضوع باید از تیر ورق استفاده کنید و نمی توانید از پروفیل های موجود در بازار استفاده کنید. یعنی برای ساخت تیرها و ستون‌ها، ابتدا با توجه به مقاطع مورد نیاز، ورق‌ها برش داده می‌شوند و سپس به هم جوش می‌دهند تا تیر یا ستون مطلوب، آماده شود. سپس ستون‌ها را از پایین به صفحه‌ ستون و از بالا به رفتر (به‌ صورت اتصال فلنجی) متصل می‌کنند.

از آنجایی‌ که در جهت عرضی سوله دست دوم، نمی‌توانیم از سیستم مهاربند استفاده کنیم (چون به دهانه‌های بزرگ احتیاج داریم)، در اغلب مواقع، قاب‌های اصلی، به‌ عنوان قاب خمشی در نظر گرفته می‌شوند. اما برای سیستم باربر جانبی می توان از مهاربندهای همگرا استفاده کرد. این گونه می توان نتیجه گیری کرد که:

در جهت عرضی ← سیستم قاب خمشی

در جهت طولی ← سیستم مهاربندی همگرا

لاپه یا پرلین (Purlin):

تیر های فرعی که در سقف سوله و در قسنت طول در فاصله های معینی قرار می گیرند پرلین نام دارند. تحمل وزن پوشش سقف به عهده پرلین ها می باشد. به طور معمول از ناودانی ها به عنوان پرلین استفاده می کنند. پرلین ها را با استفاده از پیچ، نبشی و رفتر به قاب اصلی نتصل می کنند.

میل مهارهای سقفی یا سگراد (Sag Rod):

لاپه ها (مقاطع z شکل و ناودانی در اثر بادهای سنگین ممکن است دچار تکان خوردنشوند و پایه های زیرین آن ها ضعیف شوند.با توجه به این موضوع برای نگه داری لایه ها در مقطع ضیف خود از میل همارها استفاده می شود. برای ایجاد یک لنگری که وظیفه متعادل کردن را داشته باشد سگرادها به صورت کششی نیوری ثقلی را به راس سوله انتقال می دهند و می‌توانند جلوی کمانش پیچشی جانبی را بگیرند. از مقاطع میلگردی به‌ عنوان سگراد استفاده می‌شود. نحوه اتصال سگرادها با لایه ها استفاده از پیچ است..

لاپه جانبی یا گیرت (Girt):

گیرت ها، المان‌ هایی مفصلی در جداره سوله دست دوم هستند که جهت نگه‌ داشتن دیوارهای سبک سوله استفاده می‌شوند. این المان‌ها، هم بار سنگین دیوار و هم سنگینی باد ها را تحمل می‌کنند. وظیفه انتقال بار باد ها به ستون ها به عهده گیرت ها است. اتصال گیرت ها به یکدیگر و به ستون، معمولاً مفصلی است.

گیرت ها نیروی باد های سنگین را با استفاده از خم شدن در محور خود تحمل می کنند.. چون در سوله‌ها، نیروهای باد از نیروهای ثقلی بزرگ‌تر می‌باشد.

استرات (Strut):

استرات ها، متصل‌کننده‌ی قاب‌های اصلی سوله دست دوم به یکدیگر هستند. با توجه به این که با اتصال آن ها به ستون های قاب های اصلی کمانی شدن محور را کاهش می دهند، میتوان آن ها را به عنوان یک مهار طولی نیز استفاده کرد و باعث افزایش استقامت ستون در برابر این موارد می‌شوندبه طور معمول برای قسمت استارت از قوطی شکل ها استفاده می شود. این قوطی شکل ها برای نیرو های محوری طراحی می شوند. اتصال استرات ها به ستون، اغلب به‌ صورت مفصلی است.

مهاربندهای اصلی قائم (Main Brace):

همانند سیستم‌های ساختمانی متداول، برای تأمین سیستم باربری جانبی در جهت طولی سوله دست دوم، از مهاربندهای عموماً همگرا استفاده می‌شود. به طور معمول از میلگرد، دوبل نبشی، ناودونی و لوله برای مهاربندی سوله استفاده می شود.

مهاربند سقف (Ceiling Brace):

برای ایجاد صلبیت کافی در سقف های سوله از مهاربند های سقفی استفاده می کنند. وظیفه این مهاربندها انتقال بارهای جانبی از سقف است. همچنین پایداری چشمه های سقف را تامین می کنند.در این قسمت استفاده از میلگرد ها رواج دارد.

وال پست (Wall Post):

وال پست نگه دارنده های دیوار در سوله ها هستند. ستون باد یا وال پست به‌ عنوان پشت‌ بند برای دیوار پیرامونی سوله در قاب ابتدایی و انتهایی و همچنین کاهش‌ دهنده‌ی سطح بادگیر ستون‌های اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین برای درهای ورودی سوله به عنوان پایه بکار می‌رود.​

با توجه به بند 7-5-3 ویرایش چهارم استاندارد 2800، دیواره‌ های غیر سازه‌ ای باید در برابر بارهای جانبی طراحی شوند. با توجه به این موضوع تمام ضوابط برای دیوارهای غیر سازه ای نسز رعایت می شود.

حداکثر طول مجاز هر دیوار غیر سازه‌ای بین دو کلاف قائم، نباید از 6 متر یا 40 برابر ضخامت دیوار بیشتر باشداگر از دیوارهای آجری در اجرای سوله ها استفاده شود طول دیوار بیشتر از 6 متر محاسبه نمی شود. اگر به دیواری بیشتر از 6 متر نیاز باشد باید از کلاف های نگهدارنده استفاده کنید.

  1. حداکثر ارتفاع دیوار غیر سازه‌ای آجری از تراز کف 3.5 متر می‌باشد. در صورتی که ارتفاع از این حد بیشتر باشد باید دیوار های غیر سازه ای به صورت افقی و عمودی ایجاد شوند.

سینه‌بند (Flange Stay):

برای جلوگیری از کمانش پیچشی-جانبی بال رفتر در نواحی که لنگر منفی است (بال پایینی تیر تحت‌ فشار است)، به‌ وسیله‌ی عضوی به نام سینه‌ بند و پیچ، بال تحتانی رفتر را به لاپه متصل می‌کنند. مقطع مورد استفاده برای سینه‌بند عمدتاً نبشی است و برای نیرویی معادل 2 درصد بال فشاری طراحی می‌گردد

امکان ارسال نظر وجود ندارد!