انواع اسکلت سوله

انواع سوله های صنعتی دست دوم
سوله دارای انواع گوناگونی می باشند که هر کدام از آن ها دارای ویژگی هایی هستند. سوله به سه دسته ی خرپایی، یو بی ام و تیرورقی تقسیم می شوند که توسط فولاد تشکیل شده و اجزای آن توسط پیچ و مهره به یک دیگر متصل می شوند.
اجزای مختلف سوله صنعتی

سوله ها معمولا به چند صورت کلی تقسیم می شوند:

سوله های تک دهانه

سوله های دو یا چند دهانه با ستون مشترک

سوله دو دهانه

سوله های قوسی

سوله چند ضلعی

انواع سوله
انواع سوله