انواع سوله های صنعتی دست دوم
سوله دارای انواع گوناگونی می باشند که هر کدام از آن ها دارای ویژگی هایی هستند. سوله به سه دسته ی خرپایی، یو بی ام (ubm)و تیرورقی تقسیم می شوند که توسط فولاد تشکیل شده و اجزای آن توسط پیچ و مهره به یک دیگر متصل می شوند.


اجزای مختلف سوله صنعتی

  • زد یا پرلین
  • میل مهار یا سگراد
  • بادبند
  • قوطی بین ستون ها و فریم ها
  • ستون
  • فریم
  • وال پست

سوله ها معمولا به چند صورت کلی تقسیم می شوند:

سوله های تک دهانه

سوله های دو یا چند دهانه با ستون مشترک

سوله دو دهانه

سوله های قوسی

سوله چند ضلعی

سوله با طول بیش از 60 متر

سوله جرثقیل خور

سوله دو یا چند طبقه

انواع سوله

امکان ارسال نظر وجود ندارد!