جرثقیل سقفی

جرثقیل های سقفی در هر نوع پیکربندی طراحی و ساخته می شوند و اجزاء مختلف که در آن می توان مبادله یا طراحی کرد تا ظرفیت و عملکرد آن را بهبود بخشد. عمده ترین ترین دلایل استفاده از جرثقیل سقفی عبارتند از :

بارگیری یا تخلیه مواد از تریلی یا کامیون
عدم اشغال فضای مفید سوله
ایمنی بالا

عملکرد دقیق و قابل کنترل

معمولا سازه هایی که قابلیت نصب جرثقیل سقفی را دارند ، سازه هایی سنگین و قیمت بالاتر نسبت به سازه های معمولی دارند

امکان ارسال نظر وجود ندارد!