موارد استفاده از سوله:

سوله جهت پرورش قارچ

سوله جهت احداث کارخانه (امکان استفاده از سوله دست دوم نیز میباشد)

سوله صنعتی جهت مجموعه های تولیدی

سوله گاوداری(سوله آماده تحویل)

سوله مرغداری(سوله قابل حمل)

سوله سردخانه ای

سوله جهت احداث گلخانه

سوله جهت ایجاد سالن های گرمایشی

اسکلت سوله جهت استفاده در جایگاههای سوخت

و …

امکان ارسال نظر وجود ندارد!