اجزاء سوله 

هر سازه فلزی شامل اجزاء مختلف با دقت ساخت های متفاوتی می باشد .مادر این مقاله به اجزاء سوله می پردازیم

1) ستون سوله: اجزاء  قائم سوله که خود دارای متعلقات زیر می‌باشد:

 • جان
 • بال
 • استیفنرهای جان
 • پلیت اتصال بادبند دیواری- قائم
 • پایه استرات- گوشکوبی- پایه اتصال مهاربند
 • کله گاوی: ممکن است این قسمت جزئی از تیر ساخته گردد.
 • فلنج اتصال ستون به فونداسیون سوله (صفحه ستون- بیس پلیت)
 • فلنج اتصال تیر به ستون در سوله
 • لچکی‌های سوله
 • استاپ زد (زدبند- پایه زد): معمولاً روی ستون یک یا دو عدد جهت ساپورت پوشش سقف سوله و آبروی سوله نصب می‌گردد.

 

 

2) تیر سوله: تیر نیز مانند ستون سوله دارای اجزای مشابه می‌باشد:

 • جان
 • بال
 • استیفنرهای جان: از چروکیدگی جان و بال و پیچش جانبی عضو سوله جلوگیری می‌کند.
 • پایه استرات- گوشکوبی- پایه اتصال مهاربند سوله
 • کله گاوی: ممکن است این قسمت جزئی از ستون سوله ساخته گردد.
 • فلنج اتصال تیر به تیر سوله
 • فلنج اتصال تیر به ستون سوله
 • لچکی‌های سوله
 • استاپ زد (زد بند- پایه زد): معمولاً روی ستون یک یا دو عدد جهت ساپورت پوشش سقف سوله و آبرو نصب میگردد.
 • پلیت اتصال بادبند سقفی سوله

3) استرات (مهاربند) سوله: اعضایی با مقطع قوطی یا لوله که جان عضوهای تیر به تیر سوله و یا ستون به ستون سوله را به هم متصل می‌کند و باعث انسجام بیشتر سازه سوله می‌گردد.

4) بادبند دیواری و بادبند سقفی سوله: اعضایی معمولاً از مقطع آرماتور و یا کابل‌ها بافته شده (در سوله‌های صنعتی بزرگ گاهاً از نیمرخ‌های فولادی استفاده می‌گردد) که بار جانبی سوله (بار باد) را متحمل می‌گردد.

5) سگراد (میل مهار): اعضایی دو سررزوه معمولا از آرماتور بدون آج ساخته می‌شود و کار اصلی آن‌ها اتصال جان پروفیل‌های زد به همدیگر می‌باشد و از پیچش جانبی آن‌ها جلوگیری می‌کند و هم‌چنین نشیمن‌گاه خوبی جهت اجرای سقف سوله می‌باشد.

6) لاپه‌ها (زد): اعضایی با مقطع  Z شکل که توسط استاپ زدها به تیرهای سوله متصل می‌گردند و سازه سوله جهت اجرای سقف سوله آماده می‌شود.

7) سینه‌بند: اعضایی با مقطع نیشی که به تعداد مندرج در نقشه‌های شاپ تولید و پروفیل‌های زد توسط آن‌ها به وسیله جان تیر مهار می‌گردند.

8) پیچ و مهره: جهت اتصال تمام اعضای سازه سوله پس از خریداری می‌بایست آن‌ها را ریگلاژ نمود.

9) کنسول: اعضایی که معمولاً از نیمرخ IPE140 و به طول 100-90 سانتی‌متر طراحی گردیده که به بال خارجی ستون سوله متصل می‌گردد.

10) وال‌پست‌ها- بیم‌پست‌ها: ستونها و تیرهایی که در دهانه ابتدایی و انتهایی سوله جهت مهار دیوار هایل و اجرای درب و پنجره سوله نصب می‌شوند. باید این را بدانیم که مهاربندهای بین ستون‌ها (فواصل 5-6 متری) در راستای سوله شرایط را برای نصب در و پنجره سوله مهیا می‌سازد و نیاز به وال‌پست و بیم‌پست نمی‌باشد.

اجزاء سوله | متعلقات یک سوله | پکینگ لیست یک سوله

امکان ارسال نظر وجود ندارد!