سوله صنعتی
مشتریشرکت ادکو پرس
محلالبرز
سال تکمیل2017
پایه450,000 m2
مقدار250،000 دلار
معمارسعید رضایی