نمونه کارهای موفق ما
مشتریشركت حفار ماشين
مکان تهران
سال تکمیل2017
زیربنا450,000 m2
ارزش250.000 دلار
معمارسعید رضایی