ایران سوله
مشتریشركت گسترش معادن فلزات
مکان اصفهان
سال تکمیل2017
زیربنا450,000 m2
ارزش250.000 دلار
معمارسعید رضایی